سامانه مدیریت کارت بلیت الکترونیکی اتوبوسرانی

 

یکی از راه‎حل‎هایی که امروزه در شهر‌های بزرگ بمنظور برطرف کردن مشکلات و کاستی‎های ناشی از بلیط‎ های کاغذی به‌کار برده می‌شود، بهره‌گیری از بلیط‎ الکترونیکی است. بلیت‎ الکترونیکی، در واقع یک کارت هوشمند الکترونیکی است که قابلیت خواندن و ثبت اطلاعات را در هنگام استفاده از سیستم حمل و نقل فراهم می‎کند.

سیستم مدیریت رهگیری ناوگان (Fleet Tracking Management) که عملکرد آن مبتنی بر فناوری GPS و بستر های مخابراتی GSM/GPRS می باشد، راهکاری مناسب و اقتصادی در راستای بهبود فرآیندهای کنترلی و نظارتی می باشد و بعنوان مکملی برای سیستم پرداخت الکترونیکی بلیط بها (AFC) پیشنهاد می گردد.

سامانه ی مدیریت کارت بلیت الکترونیکی که از کامل ترین سامانه های مدیریت ناوگان می باشد، با هدف مدیریت بهینه ی حمل و نقل شهری و افزایش کارایی و درآمد ناوگان اتوبوسرانی شهرها طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه دارای ماژول های متنوعی می باشد.

 

برخی مزایای استفاده از بلیط الکترونیکی برا ی شرکت اتوبوسرانی:

 • حذف هزینه های چاپ، توزیع ، فروش و جمع آوری بلیط های کاغذی
 • در اختیار داشتن اطلاعات تراکنش های مالی و تعداد مسافرین تمامی اتوبوس­ها به صورت آنلاین
 • نظارت آنلاین بر نحوه عملکرد ناوگان و رانندگان و همچنین تراکم و توزیع ناوگان جهت اخذ تصمیمات مدیریتی
 • در اختیار داشتن بستر ارتباطی آنلاین بین مرکز و خودروها جهت تبادل پیام، صوت و یا عملیات بروزرسانی
 • حذف هزینه های ناشی از سود جویی بلیط های جعلی
 • سرعت دهی به فرآیند جمع آوری درآمد مربوط به اتوبوسرانی
 • فراهم نمودن بستر نظارتی بهتر نسبت به قبل

برخی مزایای استفاده از بلیط الکترونیکی برای مسافران:

 • سهولت و سرعت استفاده از بلیط الکترونیکی در اتوبوس نسبت به بلیط کاغذی
 • حذف پول خُرد و مضرّرات و محدودیت های مربوط به آن از گردش پولی
 • عدم نیاز به خرید بلیط به ازای هر بار سوار شدن به اتوبوس
 • سهولت حفاظت از کارت در مقایسه با بلیط کاغذی

 

ماژول تعاریف پایه ی عمومی و ناوگان شامل تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات ناوگان، مناطق و …

داشبورد مدیریتی شامل انواع گزارشات آماری مانند مقایسه ی وضعیت کل تراکنش های اتوبوس و مجموع درآمد ناوگان در سال جاری و سـال های قبل و … به صـورت نموداری و گرافیکی

ماژول کارت بلیت (AFC) شامل برنامه ریزی قیمت کرایه در ناوگان براسـاس نـوع خطـوط، اتوبوس، بلیت و طـول مسیر، آخـرین تراکنش های بلیت، گـزارش ریزکارکرد و باقیمانده ی کـارت مسـافر و …

ماژول مدیریت رهگیری (AVL) شامل نقشه ی آنلاین، نمایش مسیر حـرکت اتوبوس، نقشه ی مسیـر خطوط، نقشه ی گـرافیکی وضعیت اتوبوس ها در خـط، آخـرین تراکنش های AVL و …

ماژول مستقل و سیستماتیک تعرفه شامل گزارش تعداد سرویس های ماهانه ی اتوبوس بر اساس تعرفه ی از پیش تعریف شده، گزارش نوبت سرویس، گزارشات تخلف مانند توقف طولانی، سرعت غیرمجاز و اعلام هشـدار به راننده و ..

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.ماژول گزارشات مدیریتی و آماری شامل تقویم کارکرد اتوبوس و راننده، گزارش مقایسـه ای متوسـط تـراکنش مناطق و خطوط و … به صـورت گـرافیکی و لیستی

ماژول RTPIS جهت اطلاع رسـانی موقعیت اتوبوس در ایستگاه ها به مسافران

ماژول مدیریت نگهداری و تعمیرات (PM) شامل انواع گزارشات وضعیت جاری و ماهانه ی اتوبوس ها، گزارش نصب و فک دستگاه ها، گزارش ارسال و عدم ارسال تراکنش AVL و …