شرکت طراحان کنترل شرق با انجام پژوهش ها و تحقیقات لازم پیرامون سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت طرح جمع آوری خودکار کرایه اتوبوس های حمل و نقل شهری و با توجه به نیاز سازمان اتوبوسرانی کشور و مردم ایران اقدام به طراحی و تولید پکیج کارت بلیت الکترونیکی اتوبوسرانی گردیده است این سیستم از اجرای ذبل تشکیل گردیده است:

 

کارتخوان آفلاین اتوبوس

کارتخوان-اتوبوس-offline

معرفی کارتخوان افلاین

هندهلد بازرس

سخت افزار
کارتخوان-اتوبوس-offline

معرفی کارتخوان افلاین

نرم افزار
مشخصات
hand-held

معرفی هندهلد

دستگاه تعرفه

کارتخوان آنلاین اتوبوس

معرفی کارتخوان انلاین

کنسول راننده

سخت افزار

معرفی کارتخوان انلاین

نرم افزار
مشخصات

تابلوهای اطلاع رسانی مسافر(RTPIS)

تابلو-اطلاع-رسانی-مسافر-RTPIS

معرفی تابلوهای اطلاع رسانی