تابلوهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی

سامانه-تبلیغاتی-مسافران

قابلیت به روزرسانی از راه دور

دارای نرم افزار و آموزش فارسی

قابلیت نمایش آنلاین انواع متن، عکس و فیلم

قابلیت پخش اذان و نمایش مناسبت های مذهبی

قابلیت نمایش انواع پارامترهای محیطی مانند دما، رطوبت و …

کنترل و بررسی وضعیت تابلو از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل

قابلیت ارتباط با انـواع ماژول های LED تک رنگ، دو رنگ و تمام رنگی مناسب برای کاربردهای RTPIS، تابلوهای قیمت، تابلوهای سازمان بورس، سیستم های نوبت دهی، استادیوم های ورزشـی، جایگـاه های سوخت و … دارای ساعت داخلی جهت نمایش تاریخ (شمسی، قمری و میلادی) و ساعـت

سخت افزار
سامانه-تبلیغاتی-مسافران

قابلیت به روزرسانی از راه دور

دارای نرم افزار و آموزش فارسی

قابلیت نمایش آنلاین انواع متن، عکس و فیلم

قابلیت پخش اذان و نمایش مناسبت های مذهبی

قابلیت نمایش انواع پارامترهای محیطی مانند دما، رطوبت و …

کنترل و بررسی وضعیت تابلو از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل

قابلیت ارتباط با انـواع ماژول های LED تک رنگ، دو رنگ و تمام رنگی مناسب برای کاربردهای RTPIS، تابلوهای قیمت، تابلوهای سازمان بورس، سیستم های نوبت دهی، استادیوم های ورزشـی، جایگـاه های سوخت و … دارای ساعت داخلی جهت نمایش تاریخ (شمسی، قمری و میلادی) و ساعـت

نرم افزار
مشخصات

تابلوهای اطلاع رسانی به مسافرین

تابلو-اطلاع-رسانی-مسافر-RTPIS

RTPIS (سامانه ی اطلاع رسانی به مسافران) سیستم آنالیزگر و پیش بینی کننده ای است که زمان تقریبی رسیدن اتوبوس بعدی به موقعیت فعلی مسافر را نمایش می دهد. این سیستم با فراهم کردن اطلاعات با ارزشی برای مسافران و همچنین مدیران، کارایی حمل و نقل عمومی را ارتقاء می دهد.

مدیریت، ثبت و ویرایش اطلاعات از طریق پرتال

نمایش خطوط عبوری از ایستگاه به همراه مبدأ و مقصد

کنترل و مدیریت تنظیمات و پارامترهای تعریف شده در ناوگان

امکان مدیریت و نمایش مجازی اطلاعات ارسالی به تابلوها در سطح شهر

اطلاع رسانـی زمان تقریبی رسیدن اتوبوس بعدی به مسافرین در ایستگاه از طریق ارسال SMS یا اپلیکیشن موبایل، جهت کاهش اتلاف وقت و ازدحام مسافران

سامانه-مدیریت-کارت-بلیت-الکترونیکی
سخت افزار
تابلو-اطلاع-رسانی-مسافر-RTPIS

RTPIS (سامانه ی اطلاع رسانی به مسافران) سیستم آنالیزگر و پیش بینی کننده ای است که زمان تقریبی رسیدن اتوبوس بعدی به موقعیت فعلی مسافر را نمایش می دهد. این سیستم با فراهم کردن اطلاعات با ارزشی برای مسافران و همچنین مدیران، کارایی حمل و نقل عمومی را ارتقاء می دهد.

مدیریت، ثبت و ویرایش اطلاعات از طریق پرتال

نمایش خطوط عبوری از ایستگاه به همراه مبدأ و مقصد

کنترل و مدیریت تنظیمات و پارامترهای تعریف شده در ناوگان

امکان مدیریت و نمایش مجازی اطلاعات ارسالی به تابلوها در سطح شهر

اطلاع رسانـی زمان تقریبی رسیدن اتوبوس بعدی به مسافرین در ایستگاه از طریق ارسال SMS یا اپلیکیشن موبایل، جهت کاهش اتلاف وقت و ازدحام مسافران

نرم افزار
سامانه-مدیریت-کارت-بلیت-الکترونیکی
مشخصات