سیستم مدیریت پرداخت الکترونیک شهربازی و پارک های آبی با حذف گردش پول نقد و هزینه های سربار ناشی از بلیت کاغذی و سوء استفاده های مالی، جایگزین مناسبی برای روش های پرداخت نقدی و سیستم های مبتنی بر کارت های مگنت می باشد.

کارتخوان شهربازی TC-AP01

کارتخوان-مدیریت-شهربازی-پارک-آبی
 • قابلیت استفاده از کارت در پارکینگ، بوفه، قفل الکترونیک و …
 • قابلیت تعریـف سطح مجـاز شارژ کارت روزانه برای صندوق داران
 • مجهز به ماژول های WIFI و GPRS جهت ارسـال تراکنش ها به سرور
 • رمز نگـاری اطلاعات جهت بالا بردن امنیت تراکنش های ارسالی به سـرور
 • امکان تعریف بهای استفاده از هر وسیله بازی به دو صورت مدت زمان استفاده و یا تعداد دفعات استفاده
 • مدیریت سیستم از طریق پرتال تحت وب با قابلیت تعریف نامحدود انواع کاربران، اپراتور، شیفت های کاری دسترسی به انواع گزارشات مدیریتی مانند آمار تعداد مراجعین و استخراج زمان های پیک مراجعه، میزان استفاده و درآمد هر دستـگاه بازی و میـزان فروش کـل مجموعـه در بازه های زمانی مختلف به تفکیک پایانه های فـروش
سخت افزار
کارتخوان-مدیریت-شهربازی-پارک-آبی
نرم افزار
 • قابلیت استفاده از کارت در پارکینگ، بوفه، قفل الکترونیک و …
 • قابلیت تعریـف سطح مجـاز شارژ کارت روزانه برای صندوق داران
 • مجهز به ماژول های WIFI و GPRS جهت ارسـال تراکنش ها به سرور
 • رمز نگـاری اطلاعات جهت بالا بردن امنیت تراکنش های ارسالی به سـرور
 • امکان تعریف بهای استفاده از هر وسیله بازی به دو صورت مدت زمان استفاده و یا تعداد دفعات استفاده
 • مدیریت سیستم از طریق پرتال تحت وب با قابلیت تعریف نامحدود انواع کاربران، اپراتور، شیفت های کاری دسترسی به انواع گزارشات مدیریتی مانند آمار تعداد مراجعین و استخراج زمان های پیک مراجعه، میزان استفاده و درآمد هر دستـگاه بازی و میـزان فروش کـل مجموعـه در بازه های زمانی مختلف به تفکیک پایانه های فـروش
مشخصات

کارتخوان شهربازی TC-AP01

کارتخوان- مدیریت-شهربازی-پارک-آبی
 • قابلیت استفاده از کارت در پارکینگ، بوفه، قفل الکترونیک و …
 • قابلیت تعریـف سطح مجـاز شارژ کارت روزانه برای صندوق داران
 • مجهز به ماژول های WIFI و GPRS جهت ارسـال تراکنش ها به سرور
 • رمز نگـاری اطلاعات جهت بالا بردن امنیت تراکنش های ارسالی به سـرور
 • امکان تعریف بهای استفاده از هر وسیله بازی به دو صورت مدت زمان استفاده و یا تعداد دفعات استفاده
 • مدیریت سیستم از طریق پرتال تحت وب با قابلیت تعریف نامحدود انواع کاربران، اپراتور، شیفت های کاری دسترسی به انواع گزارشات مدیریتی مانند آمار تعداد مراجعین و استخراج زمان های پیک مراجعه، میزان استفاده و درآمد هر دستـگاه بازی و میـزان فروش کـل مجموعـه در بازه های زمانی مختلف به تفکیک پایانه های فـروش
سخت افزار
کارتخوان- مدیریت-شهربازی-پارک-آبی
نرم افزار
 • قابلیت استفاده از کارت در پارکینگ، بوفه، قفل الکترونیک و …
 • قابلیت تعریـف سطح مجـاز شارژ کارت روزانه برای صندوق داران
 • مجهز به ماژول های WIFI و GPRS جهت ارسـال تراکنش ها به سرور
 • رمز نگـاری اطلاعات جهت بالا بردن امنیت تراکنش های ارسالی به سـرور
 • امکان تعریف بهای استفاده از هر وسیله بازی به دو صورت مدت زمان استفاده و یا تعداد دفعات استفاده
 • مدیریت سیستم از طریق پرتال تحت وب با قابلیت تعریف نامحدود انواع کاربران، اپراتور، شیفت های کاری دسترسی به انواع گزارشات مدیریتی مانند آمار تعداد مراجعین و استخراج زمان های پیک مراجعه، میزان استفاده و درآمد هر دستـگاه بازی و میـزان فروش کـل مجموعـه در بازه های زمانی مختلف به تفکیک پایانه های فـروش
مشخصات

کارتخوان شهربازی TC-AP01

کارتخوان-مدیریت-شهربازی-پارک-آبی
 • امکان کار به صورت Offline در صورت قطع ارتباط با سرور
 • قابلیت استفاده از کارت های هوشمند بانکی و خدمات شهری بر روی دستگاه
 • امکان استفاده از انواع کارت PVC، کارت های هوشمند، تگ و یا مچ بند
 • امکان پیاده سازی سیستم وفاداری مشتری (Loyalty) و تعریف انواع تخفیف ها بر روی کارت
 • امکان اعمال انواع تنظیمات (خاموش و روشن کردن، تغییر مبلغ، تعریف شیفت و …) از طریق شبکه بر روی دستگاه
سخت افزار
کارتخوان-مدیریت-شهربازی-پارک-آبی
نرم افزار
 • امکان کار به صورت Offline در صورت قطع ارتباط با سرور
 • قابلیت استفاده از کارت های هوشمند بانکی و خدمات شهری بر روی دستگاه
 • امکان استفاده از انواع کارت PVC، کارت های هوشمند، تگ و یا مچ بند
 • امکان پیاده سازی سیستم وفاداری مشتری (Loyalty) و تعریف انواع تخفیف ها بر روی کارت
 • امکان اعمال انواع تنظیمات (خاموش و روشن کردن، تغییر مبلغ، تعریف شیفت و …) از طریق شبکه بر روی دستگاه
مشخصات

کارتخوان شهربازی TC-AP03

کارتخوان-مدیریت-شهربازی-پارک-آبی
 • امکان کار به صورت Offline در صورت قطع ارتباط با سرور
 • قابلیت استفاده از کارت های هوشمند بانکی و خدمات شهری بر روی دستگاه
 • امکان استفاده از انواع کارت PVC، کارت های هوشمند، تگ و یا مچ بند
 • امکان پیاده سازی سیستم وفاداری مشتری (Loyalty) و تعریف انواع تخفیف ها بر روی کارت
 • امکان اعمال انواع تنظیمات (خاموش و روشن کردن، تغییر مبلغ، تعریف شیفت و …) از طریق شبکه بر روی دستگاه
سخت افزار
کارتخوان-مدیریت-شهربازی-پارک-آبی
نرم افزار
 • امکان کار به صورت Offline در صورت قطع ارتباط با سرور
 • قابلیت استفاده از کارت های هوشمند بانکی و خدمات شهری بر روی دستگاه
 • امکان استفاده از انواع کارت PVC، کارت های هوشمند، تگ و یا مچ بند
 • امکان پیاده سازی سیستم وفاداری مشتری (Loyalty) و تعریف انواع تخفیف ها بر روی کارت
 • امکان اعمال انواع تنظیمات (خاموش و روشن کردن، تغییر مبلغ، تعریف شیفت و …) از طریق شبکه بر روی دستگاه
مشخصات