در سامانه های حمل و نقل عمومی، مدیریت و صحه گذاری بر عملکرد ناوگان از پرهزینه ترین بخش های مدیریتی می باشـد. ماژول تعرفه با ثبت اتـوماتیک عملکرد ناوگان و ارائه ی گزارش های مدیریتی، کل عملیات ناوگان را به صورت کاملا مکانیزه مدیریت می نماید.

دستگاه تعرفه

دستگاه-تعرفه-اتوبوس-حمل-نقل-عمومی
 • کنترل نحوه تردد اتوبوس‌ها در مسیر و تدوین برنامه ی حرکت
 • ثبت و مدیریت وقایع غیر قابل پیش‌بینی برای اتوبوس از جمله نقص فنی، تصادف و …
 • قابلیت اضافه شدن به سامانه های اتوبوسرانی فاقد تعرفه به عنوان یک ماژول کاملا مستقل
 • ثبـت و گـزارش گیـری از عملکـرد ناوگـان مانند مدیریـت شیفت، مغایرت سرویس با تعـرفه و …
 • مشاهده ی گزارش عبور اتوبوس ها از ایستگاه بر اساس شماره اتوبوس و خط به تفکیک زمان و نام راننده
 • مشاهده ی تقویم گرافیکی و لیستی تعداد سرویس های ماهانه ی اتوبوس ها براسـاس تعرفه ی تعریـف شده
سخت افزار
دستگاه-تعرفه-اتوبوس-حمل-نقل-عمومی
نرم افزار
 • کنترل نحوه تردد اتوبوس‌ها در مسیر و تدوین برنامه ی حرکت
 • ثبت و مدیریت وقایع غیر قابل پیش‌بینی برای اتوبوس از جمله نقص فنی، تصادف و …
 • قابلیت اضافه شدن به سامانه های اتوبوسرانی فاقد تعرفه به عنوان یک ماژول کاملا مستقل
 • ثبـت و گـزارش گیـری از عملکـرد ناوگـان مانند مدیریـت شیفت، مغایرت سرویس با تعـرفه و …
 • مشاهده ی گزارش عبور اتوبوس ها از ایستگاه بر اساس شماره اتوبوس و خط به تفکیک زمان و نام راننده
 • مشاهده ی تقویم گرافیکی و لیستی تعداد سرویس های ماهانه ی اتوبوس ها براسـاس تعرفه ی تعریـف شده
مشخصات

دستگاه تعرفه

دستگاه-تعرفه-اتوبوس-حمل-نقل-عمومی

دارای ماژول کامل AVL

قابلیت اتصال به انواع سنسورهای دما، وزن، فشار

قابلیت کار با سیمکارت تمامی اپراتورهای تلفن همراه

قابلیت رهگیری آنلاین انواع وسیله ی نقلیه (Real-Time Tracking)

دارای ماژول WIFI برای مکان های فاقـد آنتن دهی ماهواره های GPS

ارسـال اطلاعات مکانی از طریق بسترهای SMS ، GPRS،WIFI، ۳G و ۴G

دارای باتری داخلی قابل شارژ با قابلیت کارکرد تا ۸ ساعت در صورت قطع برق خودرو

سایرکاربردهای سیستم تعرفه

خدمات شهرداری در حوزه های ورزشی و تفریحی سازمان حمل و نقل تاکسیرانی جهت تاکسی های خطی و گردشی سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده ی خدمات سیار مانند شهرداری (خودروهای تانکرهای آب )، آتش نشانی، آب و فاضلاب، اورژانس، صنعت معـادن و مشتقات آن، مدیریـت حمل و نقل و باربری، ماشیـن های حمل پول و …

دارای ماژول کامل AVL

قابلیت اتصال به انواع سنسورهای دما، وزن، فشار

قابلیت کار با سیمکارت تمامی اپراتورهای تلفن همراه

قابلیت رهگیری آنلاین انواع وسیله ی نقلیه (Real-Time Tracking)

دارای ماژول WIFI برای مکان های فاقـد آنتن دهی ماهواره های GPS

ارسـال اطلاعات مکانی از طریق بسترهای SMS ، GPRS،WIFI، ۳G و ۴G

دارای باتری داخلی قابل شارژ با قابلیت کارکرد تا ۸ ساعت در صورت قطع برق خودرو

سخت افزار
دستگاه-تعرفه-اتوبوس-حمل-نقل-عمومی

دارای ماژول کامل AVL

قابلیت اتصال به انواع سنسورهای دما، وزن، فشار

قابلیت کار با سیمکارت تمامی اپراتورهای تلفن همراه

قابلیت رهگیری آنلاین انواع وسیله ی نقلیه (Real-Time Tracking)

دارای ماژول WIFI برای مکان های فاقـد آنتن دهی ماهواره های GPS

ارسـال اطلاعات مکانی از طریق بسترهای SMS ، GPRS،WIFI، ۳G و ۴G

دارای باتری داخلی قابل شارژ با قابلیت کارکرد تا ۸ ساعت در صورت قطع برق خودرو

نرم افزار

سایرکاربردهای سیستم تعرفه

خدمات شهرداری در حوزه های ورزشی و تفریحی سازمان حمل و نقل تاکسیرانی جهت تاکسی های خطی و گردشی سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده ی خدمات سیار مانند شهرداری (خودروهای تانکرهای آب )، آتش نشانی، آب و فاضلاب، اورژانس، صنعت معـادن و مشتقات آن، مدیریـت حمل و نقل و باربری، ماشیـن های حمل پول و …

مشخصات