سامانه تاکسی متر مبتنی بر GPS

این سامانه یکپارچه با ادغام سیستم های محاسبه دیجیتال هزینه کرایه تاکسی (Digital Fare Meter) و سامانه پرداخت الکترونیک (E-Payment ) این امکان را برای سازمان های مدیریت شهری و شرکت های خصوصی حوزه حمل و نقل فراهم می آورد تا ضمن نظارت مؤثر بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی شهری، قابلیت پرداخت الکترونیک بهای کرایه (E-Payment) را برای شهروندان عزیز فراهم آورند.

امکانات کلی نرم افزاری :

  • زبان .NET و بانک اطلاعاتی  SQL
  • مانیتورینگ وضعیت جاری تاکسی ها
  • کنترل ورود و خروج به ایستگاه ها و مدیریت صف
  • ایجاد بانک مشتریان
  • جلوگیری از تخلف رانندگان (خروج از محدوده ی مجاز، خروج از خط، خروج از ناوگان غیر مجاز، سرعت غیر مجاز)
  • پیدا کردن نزدیکترین تاکسی به آدرس خاص
  • مدیریت سرویس دهی به تاکسی ها
  • پشتیبانی تاکسی متر و مدیریت مالی
  • گزارشات مدیریتی (به تفکیک هر راننده، محدوده، مسافت طی شده، کنترل ورود و خروج راننده به ناوگان و …)