سیستم رهگیری آنلاین خودرو (TC-AVL-ST08)

رهگیری-خودرو-tracker-ردیاب
 • تعریف کاربران با سطوح دسترسی متفاوت
 • نمایش مسیر خودروها
 • گزارش گیری از وضعیت تخلفات خودروها بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده
 • امکان مشاهده اطلاعات حرکتی خودرو همزمان با نمایش موقعیت مسیر، مانند: سرعت، زمان،جهت، طول و عرض جغرافیایی
 • امکان ذخیره نقاط حرکتی خودروها بر روی سخت افزار
 • امکان تنظیم فاصله زمانی ارسال موقعیت توسط هر خودرو به وسیله کاربر
 • مدیریت اطلاعات خودرو و سیستم نگهداری (نت)
 • امکان نگهداشت اطلاعات تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ موقعیت بر روی دستگاه(قابلیت فعالیت  OFFLINEدر صورت در دسترس نبودن شبکه مخابراتی)
 • امکان تنظیم فاصله زمانی ارسال موقعیت توسط هر خودرو به وسیله کاربر
 • انجام تنظیمات دستگاه ردیاب از راه دور به وسیله ارسال فرمان با SMSیا  GPRSاز طریق پرتال مدیریتی
 • زبان .NET و بانک اطلاعاتی  SQL
 • مانیتورینگ وضعیت جاری تاکسی ها
 • کنترل ورود و خروج به ایستگاه ها و مدیریت صف
 • ایجاد بانک مشتریان
 • جلوگیری از تخلف رانندگان (خروج از محدوده ی مجاز، خروج از خط، خروج از ناوگان غیر مجاز، سرعت غیر مجاز)
 • پیدا کردن نزدیکترین تاکسی به آدرس خاص
 • مدیریت سرویس دهی به تاکسی ها
 • پشتیبانی تاکسی متر و مدیریت مالی
 • گزارشات مدیریتی (به تفکیک هر راننده، محدوده، مسافت طی شده، کنترل ورود و خروج راننده به ناوگان و …)
سخت افزار
رهگیری-خودرو-tracker-ردیاب
 • تعریف کاربران با سطوح دسترسی متفاوت
 • نمایش مسیر خودروها
 • گزارش گیری از وضعیت تخلفات خودروها بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده
 • امکان مشاهده اطلاعات حرکتی خودرو همزمان با نمایش موقعیت مسیر، مانند: سرعت، زمان،جهت، طول و عرض جغرافیایی
 • امکان ذخیره نقاط حرکتی خودروها بر روی سخت افزار
 • امکان تنظیم فاصله زمانی ارسال موقعیت توسط هر خودرو به وسیله کاربر
 • مدیریت اطلاعات خودرو و سیستم نگهداری (نت)
 • امکان نگهداشت اطلاعات تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ موقعیت بر روی دستگاه(قابلیت فعالیت  OFFLINEدر صورت در دسترس نبودن شبکه مخابراتی)
 • امکان تنظیم فاصله زمانی ارسال موقعیت توسط هر خودرو به وسیله کاربر
 • انجام تنظیمات دستگاه ردیاب از راه دور به وسیله ارسال فرمان با SMSیا  GPRSاز طریق پرتال مدیریتی
نرم افزار
 • زبان .NET و بانک اطلاعاتی  SQL
 • مانیتورینگ وضعیت جاری تاکسی ها
 • کنترل ورود و خروج به ایستگاه ها و مدیریت صف
 • ایجاد بانک مشتریان
 • جلوگیری از تخلف رانندگان (خروج از محدوده ی مجاز، خروج از خط، خروج از ناوگان غیر مجاز، سرعت غیر مجاز)
 • پیدا کردن نزدیکترین تاکسی به آدرس خاص
 • مدیریت سرویس دهی به تاکسی ها
 • پشتیبانی تاکسی متر و مدیریت مالی
 • گزارشات مدیریتی (به تفکیک هر راننده، محدوده، مسافت طی شده، کنترل ورود و خروج راننده به ناوگان و …)

کنسول کارت بلیط راننده

 •   ثبت اطلاعات اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
 •    ثبت اطلاعات رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران
 •   ثبت و تغییر وضعیت اتوبوس­ها
 •   ثبت اطلاعات کارت بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارتهای کاربران
 •     ثبت اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
 •    تغییر رمز عبور
 •    تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
  •  تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
  •  گزارش گیری از اطلاعات­اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
  • گزارش گیری از اطلاعات­رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران، اتوبوس­های منطقه، زمانبندی اتوبوس­ها، مسافران
  •  گزارش گیری از وضعیت یک اتوبوس خاص، وضعیت اتوبوس­ها، اتوبوس­های فعال
  •  گزارش گیری از اطلاعات کارتهای بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارت­های کاربران، ورود و خروج رانندگان و قیمت­های کارت­ها
  •      گزارش گیری از اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
  •      گزارش های مدیریتی از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، درآمد و تراکنش کل مناطق، تراکنش و درآمد خطوط

  گزارش های آماری از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، مناطق، خطوط

سخت افزار
 •   ثبت اطلاعات اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
 •    ثبت اطلاعات رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران
 •   ثبت و تغییر وضعیت اتوبوس­ها
 •   ثبت اطلاعات کارت بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارتهای کاربران
 •     ثبت اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
 •    تغییر رمز عبور
 •    تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
نرم افزار
  •  تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
  •  گزارش گیری از اطلاعات­اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
  • گزارش گیری از اطلاعات­رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران، اتوبوس­های منطقه، زمانبندی اتوبوس­ها، مسافران
  •  گزارش گیری از وضعیت یک اتوبوس خاص، وضعیت اتوبوس­ها، اتوبوس­های فعال
  •  گزارش گیری از اطلاعات کارتهای بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارت­های کاربران، ورود و خروج رانندگان و قیمت­های کارت­ها
  •      گزارش گیری از اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
  •      گزارش های مدیریتی از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، درآمد و تراکنش کل مناطق، تراکنش و درآمد خطوط

  گزارش های آماری از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، مناطق، خطوط

سامانه تاکسی متر مبتنی بر GPS

پرداخت-کرایه-الکترونیک

این سامانه یکپارچه با ادغام سیستم های محاسبه دیجیتال هزینه کرایه تاکسی (Digital Fare Meter) و سامانه پرداخت الکترونیک (E-Payment ) این امکان را برای سازمان های مدیریت شهری و شرکت های خصوصی حوزه حمل و نقل فراهم می آورد تا ضمن نظارت مؤثر بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی شهری، قابلیت پرداخت الکترونیک بهای کرایه (E-Payment) را برای شهروندان عزیز فراهم آورند.

 • زبان .NET و بانک اطلاعاتی  SQL
 • مانیتورینگ وضعیت جاری تاکسی ها
 • کنترل ورود و خروج به ایستگاه ها و مدیریت صف
 • ایجاد بانک مشتریان
 • جلوگیری از تخلف رانندگان (خروج از محدوده ی مجاز، خروج از خط، خروج از ناوگان غیر مجاز، سرعت غیر مجاز)
 • پیدا کردن نزدیکترین تاکسی به آدرس خاص
 • مدیریت سرویس دهی به تاکسی ها
 • پشتیبانی تاکسی متر و مدیریت مالی
 • گزارشات مدیریتی (به تفکیک هر راننده، محدوده، مسافت طی شده، کنترل ورود و خروج راننده به ناوگان و …)
سخت افزار
پرداخت-کرایه-الکترونیک

این سامانه یکپارچه با ادغام سیستم های محاسبه دیجیتال هزینه کرایه تاکسی (Digital Fare Meter) و سامانه پرداخت الکترونیک (E-Payment ) این امکان را برای سازمان های مدیریت شهری و شرکت های خصوصی حوزه حمل و نقل فراهم می آورد تا ضمن نظارت مؤثر بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی شهری، قابلیت پرداخت الکترونیک بهای کرایه (E-Payment) را برای شهروندان عزیز فراهم آورند.

نرم افزار
 • زبان .NET و بانک اطلاعاتی  SQL
 • مانیتورینگ وضعیت جاری تاکسی ها
 • کنترل ورود و خروج به ایستگاه ها و مدیریت صف
 • ایجاد بانک مشتریان
 • جلوگیری از تخلف رانندگان (خروج از محدوده ی مجاز، خروج از خط، خروج از ناوگان غیر مجاز، سرعت غیر مجاز)
 • پیدا کردن نزدیکترین تاکسی به آدرس خاص
 • مدیریت سرویس دهی به تاکسی ها
 • پشتیبانی تاکسی متر و مدیریت مالی
 • گزارشات مدیریتی (به تفکیک هر راننده، محدوده، مسافت طی شده، کنترل ورود و خروج راننده به ناوگان و …)

دستگاه کارت بلیط الکترونیک مسافر

کارتخوان-اتوبوس-offline
 •   ثبت اطلاعات اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
 •    ثبت اطلاعات رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران
 •   ثبت و تغییر وضعیت اتوبوس­ها
 •   ثبت اطلاعات کارت بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارتهای کاربران
 •     ثبت اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
 •    تغییر رمز عبور
 •    تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
 •  تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
 •  گزارش گیری از اطلاعات­اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
 • گزارش گیری از اطلاعات­رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران، اتوبوس­های منطقه، زمانبندی اتوبوس­ها، مسافران
 •  گزارش گیری از وضعیت یک اتوبوس خاص، وضعیت اتوبوس­ها، اتوبوس­های فعال
 •  گزارش گیری از اطلاعات کارتهای بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارت­های کاربران، ورود و خروج رانندگان و قیمت­های کارت­ها
 •      گزارش گیری از اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
 •      گزارش های مدیریتی از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، درآمد و تراکنش کل مناطق، تراکنش و درآمد خطوط

گزارش های آماری از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، مناطق، خطوط

سخت افزار
کارتخوان-اتوبوس-offline
 •   ثبت اطلاعات اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
 •    ثبت اطلاعات رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران
 •   ثبت و تغییر وضعیت اتوبوس­ها
 •   ثبت اطلاعات کارت بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارتهای کاربران
 •     ثبت اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
 •    تغییر رمز عبور
 •    تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
نرم افزار
 •  تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
 •  گزارش گیری از اطلاعات­اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
 • گزارش گیری از اطلاعات­رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران، اتوبوس­های منطقه، زمانبندی اتوبوس­ها، مسافران
 •  گزارش گیری از وضعیت یک اتوبوس خاص، وضعیت اتوبوس­ها، اتوبوس­های فعال
 •  گزارش گیری از اطلاعات کارتهای بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارت­های کاربران، ورود و خروج رانندگان و قیمت­های کارت­ها
 •      گزارش گیری از اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
 •      گزارش های مدیریتی از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، درآمد و تراکنش کل مناطق، تراکنش و درآمد خطوط

گزارش های آماری از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، مناطق، خطوط

کارت بلیط الکترونیک

مدیریت-کارتخوان-اتوبوس
 •   ثبت اطلاعات اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
 •    ثبت اطلاعات رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران
 •   ثبت و تغییر وضعیت اتوبوس­ها
 •   ثبت اطلاعات کارت بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارتهای کاربران
 •     ثبت اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
 •    تغییر رمز عبور
 •    تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
 •  تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
 •  گزارش گیری از اطلاعات­اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
 • گزارش گیری از اطلاعات­رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران، اتوبوس­های منطقه، زمانبندی اتوبوس­ها، مسافران
 •  گزارش گیری از وضعیت یک اتوبوس خاص، وضعیت اتوبوس­ها، اتوبوس­های فعال
 •  گزارش گیری از اطلاعات کارتهای بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارت­های کاربران، ورود و خروج رانندگان و قیمت­های کارت­ها
 •      گزارش گیری از اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
 •      گزارش های مدیریتی از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، درآمد و تراکنش کل مناطق، تراکنش و درآمد خطوط

گزارش های آماری از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، مناطق، خطوط

سخت افزار
مدیریت-کارتخوان-اتوبوس
 •   ثبت اطلاعات اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
 •    ثبت اطلاعات رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران
 •   ثبت و تغییر وضعیت اتوبوس­ها
 •   ثبت اطلاعات کارت بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارتهای کاربران
 •     ثبت اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
 •    تغییر رمز عبور
 •    تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
نرم افزار
 •  تعریف سطوح کاربری (مدیر سیستم، مدیر اتوبوسرانی، معاونان اتوبوسرانی، رئیس مناطق، کاربر مناطق، ناظر مناطق، رئیس خط،راننده، باجه دار، مسافر، مدیر، کاربر مهمان )
 •  گزارش گیری از اطلاعات­اتوبوس­ها، خطوط، ناوگان، مناطق، پرسنل، ایستگاه­ها، باجه
 • گزارش گیری از اطلاعات­رانندگان اتوبوس، ایستگاه­های خطوط، باجه داران، اتوبوس­های منطقه، زمانبندی اتوبوس­ها، مسافران
 •  گزارش گیری از وضعیت یک اتوبوس خاص، وضعیت اتوبوس­ها، اتوبوس­های فعال
 •  گزارش گیری از اطلاعات کارتهای بلیت، درخواست­های کارت بلیت، کارت­های کاربران، ورود و خروج رانندگان و قیمت­های کارت­ها
 •      گزارش گیری از اطلاعات دستگاه­ها، دستگاه­های اتوبوس، دستگاه­های باجه ها، قطعات دستگاه­ها
 •      گزارش های مدیریتی از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، درآمد و تراکنش کل مناطق، تراکنش و درآمد خطوط

گزارش های آماری از کارکرد رانندگان، کارکرد هر راننده، کارکرد اتوبوس، مناطق، خطوط

سیستم رهگیری آنلاین خودرو (AVL)

رهگیری-خودرو-tracker-ردیاب
 • تعریف کاربران با سطوح دسترسی متفاوت
 • نمایش مسیر خودروها
 • گزارش گیری از وضعیت تخلفات خودروها بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده
 • امکان مشاهده اطلاعات حرکتی خودرو همزمان با نمایش موقعیت مسیر، مانند: سرعت، زمان،جهت، طول و عرض جغرافیایی
 • امکان ذخیره نقاط حرکتی خودروها بر روی سخت افزار
 • امکان تنظیم فاصله زمانی ارسال موقعیت توسط هر خودرو به وسیله کاربر
 • مدیریت اطلاعات خودرو و سیستم نگهداری (نت)
 • امکان نگهداشت اطلاعات تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ موقعیت بر روی دستگاه(قابلیت فعالیت  OFFLINEدر صورت در دسترس نبودن شبکه مخابراتی)
 • امکان تنظیم فاصله زمانی ارسال موقعیت توسط هر خودرو به وسیله کاربر
 • انجام تنظیمات دستگاه ردیاب از راه دور به وسیله ارسال فرمان با SMSیا  GPRSاز طریق پرتال مدیریتی
 • امکان ارتباط با مدیر سیستم از طریق ارسال تیکت و امکان مشاهده پاسخ مدیر سیستم به هر تیکت
 • قابلیت نمایش اعلام هشدار دستگاههایی که شارژ سیم کارت آنها رو به اتمام است در پرتال
 • بالاترین میزان رزولوشن و کالیبراسیون نمایش خودرو در میان نرم افزار های مشابه. به صورتی که حتی دور زدن خودرو در یک میدان یا لاین طی شده یک خودرو در یک بزرگراه قابل رویت می باشد.
 • امکان باز نمایش و شبیه سازی مسیر حرکت یک خودرو با استفاده از اطلاعات ذخیره شده در بانک اطلاعاتی در یک بازه زمانی معین، این شبیه سازی با نسبت های متفاوت از سرعت واقعی خودرو نمایش داده میشود و اطلاعات حرکتی خودرو مانند طول و عرض جغرافیایی، زمان، سرعت و … را نیز ضمن شبیه سازی نمایش میدهد.
 • آرشیو سازی و مشاهده مسیرهای طی شده
 • امکان ذخیره اطلاعات با فرمت های اکسل(Excel) و KML بدون نیاز به اینترنت.

سخت افزار
رهگیری-خودرو-tracker-ردیاب
 • تعریف کاربران با سطوح دسترسی متفاوت
 • نمایش مسیر خودروها
 • گزارش گیری از وضعیت تخلفات خودروها بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده
 • امکان مشاهده اطلاعات حرکتی خودرو همزمان با نمایش موقعیت مسیر، مانند: سرعت، زمان،جهت، طول و عرض جغرافیایی
 • امکان ذخیره نقاط حرکتی خودروها بر روی سخت افزار
 • امکان تنظیم فاصله زمانی ارسال موقعیت توسط هر خودرو به وسیله کاربر
 • مدیریت اطلاعات خودرو و سیستم نگهداری (نت)
 • امکان نگهداشت اطلاعات تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ موقعیت بر روی دستگاه(قابلیت فعالیت  OFFLINEدر صورت در دسترس نبودن شبکه مخابراتی)
 • امکان تنظیم فاصله زمانی ارسال موقعیت توسط هر خودرو به وسیله کاربر
 • انجام تنظیمات دستگاه ردیاب از راه دور به وسیله ارسال فرمان با SMSیا  GPRSاز طریق پرتال مدیریتی
نرم افزار
 • امکان ارتباط با مدیر سیستم از طریق ارسال تیکت و امکان مشاهده پاسخ مدیر سیستم به هر تیکت
 • قابلیت نمایش اعلام هشدار دستگاههایی که شارژ سیم کارت آنها رو به اتمام است در پرتال
 • بالاترین میزان رزولوشن و کالیبراسیون نمایش خودرو در میان نرم افزار های مشابه. به صورتی که حتی دور زدن خودرو در یک میدان یا لاین طی شده یک خودرو در یک بزرگراه قابل رویت می باشد.
 • امکان باز نمایش و شبیه سازی مسیر حرکت یک خودرو با استفاده از اطلاعات ذخیره شده در بانک اطلاعاتی در یک بازه زمانی معین، این شبیه سازی با نسبت های متفاوت از سرعت واقعی خودرو نمایش داده میشود و اطلاعات حرکتی خودرو مانند طول و عرض جغرافیایی، زمان، سرعت و … را نیز ضمن شبیه سازی نمایش میدهد.
 • آرشیو سازی و مشاهده مسیرهای طی شده
 • امکان ذخیره اطلاعات با فرمت های اکسل(Excel) و KML بدون نیاز به اینترنت.

سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ

سیستم-مدیریت-کارتخوان-هوشمند-پارکینگ
سیستم-مدیریت-کارتخوان-هوشمند-پارکینگ
 • قابلیت ثبت کلیه مشخصات خودرو و راننده آن شامل(پلاک خودرو، نوع و مدل ماشین و ….)
 • قابلیت کنترل تردد خودرو و مدیریت همزمان چندین درب ( گیت )
 • امکان تعریف ظرفیت پارکینگ و اعلان ظرفیت تکمیل به صورت هوشمند
 • امکان تعریف تعرفه های مختلف ( ساعات، روز، شب و…)
 • امکان تخصیص شماره به هر فضای داخل پارکینگ جهت اطلاع از تعداد فضاهای خالی و پر
 • ارائه انواع گزارشات جامع شامل تاریخ و ساعت ورود و خروج خودرو، شماره پلاک ، مبالغ دریافتی و…
 • ارائه گزارشات مدیریتی به صورت نمودار جهت بررسی میزان استفاده از پارکینگ در ساعات مختلف
 • امکان گزارش گیری از سیستم در هر لحظه دلخواه
 • امکان تعریف افراد و ثبت مجوز ورود درمحدوده زمانی خاص
 • امکان گزارش گیری از سیستم در هرلحظه دلخواه
سخت افزار
سیستم-مدیریت-کارتخوان-هوشمند-پارکینگ
سیستم-مدیریت-کارتخوان-هوشمند-پارکینگ
 • قابلیت ثبت کلیه مشخصات خودرو و راننده آن شامل(پلاک خودرو، نوع و مدل ماشین و ….)
 • قابلیت کنترل تردد خودرو و مدیریت همزمان چندین درب ( گیت )
 • امکان تعریف ظرفیت پارکینگ و اعلان ظرفیت تکمیل به صورت هوشمند
 • امکان تعریف تعرفه های مختلف ( ساعات، روز، شب و…)
 • امکان تخصیص شماره به هر فضای داخل پارکینگ جهت اطلاع از تعداد فضاهای خالی و پر
نرم افزار
 • ارائه انواع گزارشات جامع شامل تاریخ و ساعت ورود و خروج خودرو، شماره پلاک ، مبالغ دریافتی و…
 • ارائه گزارشات مدیریتی به صورت نمودار جهت بررسی میزان استفاده از پارکینگ در ساعات مختلف
 • امکان گزارش گیری از سیستم در هر لحظه دلخواه
 • امکان تعریف افراد و ثبت مجوز ورود درمحدوده زمانی خاص
 • امکان گزارش گیری از سیستم در هرلحظه دلخواه

سامانه مدیریت سمینار

 • قابلیت اجرا و نصب برروی شبکه داخلی
 • نمایش پیام ها و شعار های تبلیغاتی
 • ثبت نام افراد بر اساس کارت های هوشمند( RFIDکانتکت لس)
 • گروه بندی افراد VIP
 • تعریف و گروه بندی مکان ها (غذاخوری، کارگاه ، کلاس های آموزشی و … )
 • تعریف کمیته ها
 • تعریف تقویم اجرایی کنفرانس
 • محدود سازی دسترسی افراد به برنامه ها و مکان ها (رزرواسیون)
 • تعریف پیام های متفاوت جهت افراد، مکان ها و برنامه های خاص به صورت عمومی و اختصاصی.
 • نمایش آنلاین ورود و خروج میهمانان سمینار
 • صفحه نمایشی برای نمایش پیغام ها، شعار ها، برنامه های درحال اجرا در ساعت مشخص و برنامه های پیش رو بر روی پروژکتور.
 • گزارشگیری از کلیه ترددها و اماکن مورد بازدید حضار به صورت جداگانه (رستوران، کارگاه های آموزشی و …)
 • ارتباط با سرور تحت وب برای دریافت اطلاعات ثبت نام آنلاین و…
 • نصب بر روی سرور تحت وب
 • تعریف پیام های متفاوت جهت افراد، مکان ها و برنامه های خاص به صورت عمومی و اختصاصی.
سخت افزار
 • قابلیت اجرا و نصب برروی شبکه داخلی
 • نمایش پیام ها و شعار های تبلیغاتی
 • ثبت نام افراد بر اساس کارت های هوشمند( RFIDکانتکت لس)
 • گروه بندی افراد VIP
 • تعریف و گروه بندی مکان ها (غذاخوری، کارگاه ، کلاس های آموزشی و … )
 • تعریف کمیته ها
 • تعریف تقویم اجرایی کنفرانس
 • محدود سازی دسترسی افراد به برنامه ها و مکان ها (رزرواسیون)
 • تعریف پیام های متفاوت جهت افراد، مکان ها و برنامه های خاص به صورت عمومی و اختصاصی.
 • نمایش آنلاین ورود و خروج میهمانان سمینار
نرم افزار
 • صفحه نمایشی برای نمایش پیغام ها، شعار ها، برنامه های درحال اجرا در ساعت مشخص و برنامه های پیش رو بر روی پروژکتور.
 • گزارشگیری از کلیه ترددها و اماکن مورد بازدید حضار به صورت جداگانه (رستوران، کارگاه های آموزشی و …)
 • ارتباط با سرور تحت وب برای دریافت اطلاعات ثبت نام آنلاین و…
 • نصب بر روی سرور تحت وب
 • تعریف پیام های متفاوت جهت افراد، مکان ها و برنامه های خاص به صورت عمومی و اختصاصی.

سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ

سیستم-مدیریت-کارتخوان-هوشمند-پارکینگ
سیستم-مدیریت-کارتخوان-هوشمند-پارکینگ
 • قابلیت ثبت کلیه مشخصات خودرو و راننده آن شامل(پلاک خودرو، نوع و مدل ماشین و ….)
 • قابلیت کنترل تردد خودرو و مدیریت همزمان چندین درب ( گیت )
 • امکان تعریف ظرفیت پارکینگ و اعلان ظرفیت تکمیل به صورت هوشمند
 • امکان تعریف تعرفه های مختلف ( ساعات، روز، شب و…)
 • امکان تخصیص شماره به هر فضای داخل پارکینگ جهت اطلاع از تعداد فضاهای خالی و پر
 • ارائه انواع گزارشات جامع شامل تاریخ و ساعت ورود و خروج خودرو، شماره پلاک ، مبالغ دریافتی و…
 • ارائه گزارشات مدیریتی به صورت نمودار جهت بررسی میزان استفاده از پارکینگ در ساعات مختلف
 • امکان گزارش گیری از سیستم در هر لحظه دلخواه
 • امکان تعریف افراد و ثبت مجوز ورود درمحدوده زمانی خاص
 • امکان گزارش گیری از سیستم در هرلحظه دلخواه
سخت افزار
سیستم-مدیریت-کارتخوان-هوشمند-پارکینگ
سیستم-مدیریت-کارتخوان-هوشمند-پارکینگ
 • قابلیت ثبت کلیه مشخصات خودرو و راننده آن شامل(پلاک خودرو، نوع و مدل ماشین و ….)
 • قابلیت کنترل تردد خودرو و مدیریت همزمان چندین درب ( گیت )
 • امکان تعریف ظرفیت پارکینگ و اعلان ظرفیت تکمیل به صورت هوشمند
 • امکان تعریف تعرفه های مختلف ( ساعات، روز، شب و…)
 • امکان تخصیص شماره به هر فضای داخل پارکینگ جهت اطلاع از تعداد فضاهای خالی و پر
نرم افزار
 • ارائه انواع گزارشات جامع شامل تاریخ و ساعت ورود و خروج خودرو، شماره پلاک ، مبالغ دریافتی و…
 • ارائه گزارشات مدیریتی به صورت نمودار جهت بررسی میزان استفاده از پارکینگ در ساعات مختلف
 • امکان گزارش گیری از سیستم در هر لحظه دلخواه
 • امکان تعریف افراد و ثبت مجوز ورود درمحدوده زمانی خاص
 • امکان گزارش گیری از سیستم در هرلحظه دلخواه

سامانه مدیریت سمینار

 • قابلیت اجرا و نصب برروی شبکه داخلی
 • نمایش پیام ها و شعار های تبلیغاتی
 • ثبت نام افراد بر اساس کارت های هوشمند( RFIDکانتکت لس)
 • گروه بندی افراد VIP
 • تعریف و گروه بندی مکان ها (غذاخوری، کارگاه ، کلاس های آموزشی و … )
 • تعریف کمیته ها
 • تعریف تقویم اجرایی کنفرانس
 • محدود سازی دسترسی افراد به برنامه ها و مکان ها (رزرواسیون)
 • تعریف پیام های متفاوت جهت افراد، مکان ها و برنامه های خاص به صورت عمومی و اختصاصی.
 • نمایش آنلاین ورود و خروج میهمانان سمینار
 • صفحه نمایشی برای نمایش پیغام ها، شعار ها، برنامه های درحال اجرا در ساعت مشخص و برنامه های پیش رو بر روی پروژکتور.
 • گزارشگیری از کلیه ترددها و اماکن مورد بازدید حضار به صورت جداگانه (رستوران، کارگاه های آموزشی و …)
 • ارتباط با سرور تحت وب برای دریافت اطلاعات ثبت نام آنلاین و…
 • نصب بر روی سرور تحت وب
 • تعریف پیام های متفاوت جهت افراد، مکان ها و برنامه های خاص به صورت عمومی و اختصاصی.
سخت افزار
 • قابلیت اجرا و نصب برروی شبکه داخلی
 • نمایش پیام ها و شعار های تبلیغاتی
 • ثبت نام افراد بر اساس کارت های هوشمند( RFIDکانتکت لس)
 • گروه بندی افراد VIP
 • تعریف و گروه بندی مکان ها (غذاخوری، کارگاه ، کلاس های آموزشی و … )
 • تعریف کمیته ها
 • تعریف تقویم اجرایی کنفرانس
 • محدود سازی دسترسی افراد به برنامه ها و مکان ها (رزرواسیون)
 • تعریف پیام های متفاوت جهت افراد، مکان ها و برنامه های خاص به صورت عمومی و اختصاصی.
 • نمایش آنلاین ورود و خروج میهمانان سمینار
نرم افزار
 • صفحه نمایشی برای نمایش پیغام ها، شعار ها، برنامه های درحال اجرا در ساعت مشخص و برنامه های پیش رو بر روی پروژکتور.
 • گزارشگیری از کلیه ترددها و اماکن مورد بازدید حضار به صورت جداگانه (رستوران، کارگاه های آموزشی و …)
 • ارتباط با سرور تحت وب برای دریافت اطلاعات ثبت نام آنلاین و…
 • نصب بر روی سرور تحت وب
 • تعریف پیام های متفاوت جهت افراد، مکان ها و برنامه های خاص به صورت عمومی و اختصاصی.

سامانه پرداخت الکترونیک شهربازی

 • سرویس تحت وب با قابلیت تعریف کاربران مختلف با سطوح دسترسی متفاوت
 • انجام تنظیمات و تعرفه گذاری دستگاه ها
 • تعریف اپراتور برای هر وسیله بازی و گزارش تعداد ساعات کار آن
 • امکان تعریف بهای استفاده از وسیله بازی به دو صورت مدت زمان استفاده و یا تعداد دفعات استفاده
 • ثبت کامل ورود و خروج افراد استفاده کننده از وسایل بازی زمانی
 • اعلام بازدید و سرویسهای نگهداری لازم برای هر وسیله بازی با توجه به ساعات کارکرد آن
 • گزارش میزان درآمد شهر بازی در هر بازه زمانی
 • گزارش میزان درآمد هر وسیله بازی در هر بازه زمانی
 • گزارش آمار تعداد استفاده کنندگان از شهر بازی و از هر وسیله بازی
 • گزارش تعداد ساعات کارکرد هر وسیله بازی
سخت افزار
 • سرویس تحت وب با قابلیت تعریف کاربران مختلف با سطوح دسترسی متفاوت
 • انجام تنظیمات و تعرفه گذاری دستگاه ها
 • تعریف اپراتور برای هر وسیله بازی و گزارش تعداد ساعات کار آن
 • امکان تعریف بهای استفاده از وسیله بازی به دو صورت مدت زمان استفاده و یا تعداد دفعات استفاده
 • ثبت کامل ورود و خروج افراد استفاده کننده از وسایل بازی زمانی
 • اعلام بازدید و سرویسهای نگهداری لازم برای هر وسیله بازی با توجه به ساعات کارکرد آن
نرم افزار
 • گزارش میزان درآمد شهر بازی در هر بازه زمانی
 • گزارش میزان درآمد هر وسیله بازی در هر بازه زمانی
 • گزارش آمار تعداد استفاده کنندگان از شهر بازی و از هر وسیله بازی
 • گزارش تعداد ساعات کارکرد هر وسیله بازی