سیستم هوشمند نظارت و کنترل بر پارکینگ ها با بهره گیری از تکنولوژی RFID جهت مدیریت مکانیـزه ی پارکینگ ها، تسهیل در کنترل امور مالی و همچنین ارتقاء ضریب امنیتی طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل می گردد.

مدیریت پارکینگ TC-PAR1

کارتخوان-مدیریت-پارکینگ

امکان گزارش گیری از سیستم در هر لحظه دلخواه

امکان تعریف افراد و ثبت مجوز ورود درمحدوده زمانی خاص

امکان گزارش گیری از سیستم در هرلحظه دلخواه

امکان تخصیص شماره به هر فضای داخل پارکینگ جهت اطلاع از تعداد فضاهای خالی و پر

سخت افزار
کارتخوان-مدیریت-پارکینگ
نرم افزار

امکان گزارش گیری از سیستم در هر لحظه دلخواه

امکان تعریف افراد و ثبت مجوز ورود درمحدوده زمانی خاص

امکان گزارش گیری از سیستم در هرلحظه دلخواه

امکان تخصیص شماره به هر فضای داخل پارکینگ جهت اطلاع از تعداد فضاهای خالی و پر

مشخصات

مدیریت پارکینگ TC-RSC

کارتخوان-مدیریت-پارکینگ
 • امکان تعریف ظرفیت و رزرواسیون پارکینگ
 • محاسبه دقیق بهای خدمات پارکینگ و کاهش هزینه ها
 • قابلیـت ذخیره سـازی اطلاعات در صـورت عدم اتصـال بـه سـرور
 • قابلیت مدیریت و کنترل یکپارچه ی تمامی پارکینگ ها از طریق وب سایت و نرم افزار
 • امکان تعریف انواع سیاست های مدیریتی مانند تعریف انواع شیفت، تعرفه و … برای مشتریان
 • قابلیت تعریف انواع کاربر، کارت و خودرو با امکان گروه بندی و ثبت مجوز ورود در محدوده ی زمانی خاص
 • امکان گزارش گیری از کارکرد اپراتور ها، شماره پلاک و زمـان ورود و خروج خودرو ها، کارکـرد مشتریان و میزان درآمد پارکینگ ها به صورت تفکیـک شده در بازه های زمانی مختلف به صـورت نمودار و ریز جزئیات

دستگاه قرائتگر سنسور تشخیص عبور خودرو

خروجی رله جهت درایو گیت یا راهبند

باتری داخلی با حداقل ۸ ساعت کار در شرایط قطع برق

ساعت RTC مستقل از مدار با باتری جداگانه تا ۱۰ سال

شـارژ تابلوی روان جهت نمایش جایگاه محل پارک و اعلان وضیعت ظرفیت پارکینگ

سخت افزار
کارتخوان-مدیریت-پارکینگ
نرم افزار
 • امکان تعریف ظرفیت و رزرواسیون پارکینگ
 • محاسبه دقیق بهای خدمات پارکینگ و کاهش هزینه ها
 • قابلیـت ذخیره سـازی اطلاعات در صـورت عدم اتصـال بـه سـرور
 • قابلیت مدیریت و کنترل یکپارچه ی تمامی پارکینگ ها از طریق وب سایت و نرم افزار
 • امکان تعریف انواع سیاست های مدیریتی مانند تعریف انواع شیفت، تعرفه و … برای مشتریان
 • قابلیت تعریف انواع کاربر، کارت و خودرو با امکان گروه بندی و ثبت مجوز ورود در محدوده ی زمانی خاص
 • امکان گزارش گیری از کارکرد اپراتور ها، شماره پلاک و زمـان ورود و خروج خودرو ها، کارکـرد مشتریان و میزان درآمد پارکینگ ها به صورت تفکیـک شده در بازه های زمانی مختلف به صـورت نمودار و ریز جزئیات
مشخصات

دستگاه قرائتگر سنسور تشخیص عبور خودرو

خروجی رله جهت درایو گیت یا راهبند

باتری داخلی با حداقل ۸ ساعت کار در شرایط قطع برق

ساعت RTC مستقل از مدار با باتری جداگانه تا ۱۰ سال

شـارژ تابلوی روان جهت نمایش جایگاه محل پارک و اعلان وضیعت ظرفیت پارکینگ

مدیریت پارکینگ TC-PAR2

سیستم-مدیریت-کارتخوان-هوشمند-پارکینگ

 

قابلیت ثبت کلیه مشخصات خودرو و راننده آن شامل(پلاک خودرو، نوع و مدل ماشین و ….)

قابلیت کنترل تردد خودرو و مدیریت همزمان چندین درب ( گیت )

امکان تعریف ظرفیت پارکینگ و اعلان ظرفیت تکمیل به صورت هوشمند

امکان تعریف تعرفه های مختلف ( ساعات، روز، شب و…)

ارائه انواع گزارشات جامع شامل تاریخ و ساعت ورود و خروج خودرو، شماره پلاک ، مبالغ دریافتی و…

ارائه گزارشات مدیریتی به صورت نمودار جهت بررسی میزان استفاده از پارکینگ در ساعات مختلف

 

سخت افزار
سیستم-مدیریت-کارتخوان-هوشمند-پارکینگ
نرم افزار

 

قابلیت ثبت کلیه مشخصات خودرو و راننده آن شامل(پلاک خودرو، نوع و مدل ماشین و ….)

قابلیت کنترل تردد خودرو و مدیریت همزمان چندین درب ( گیت )

امکان تعریف ظرفیت پارکینگ و اعلان ظرفیت تکمیل به صورت هوشمند

امکان تعریف تعرفه های مختلف ( ساعات، روز، شب و…)

ارائه انواع گزارشات جامع شامل تاریخ و ساعت ورود و خروج خودرو، شماره پلاک ، مبالغ دریافتی و…

ارائه گزارشات مدیریتی به صورت نمودار جهت بررسی میزان استفاده از پارکینگ در ساعات مختلف

 

مشخصات