خدمات و راه کارهای ارائه دهنده توسط شرکت طراحان کنترل

null

سامانه هاي مبتني بر فناوري RFID و کارت هاي هوشمند

سامانه هاي مبتني بر فناوري RFID و کارت هاي هوشمند سامانه هاي مبتني بر فناوري RFID و کارت هاي هوشمند سامانه هاي مبتني بر فناوري RFID و کارت هاي هوشمند سامانه هاي مبتني بر فناوري RFID و کارت هاي هوشمند

سامانه هوشمند سازی صنادیق پست

یکی از مشکلات اداره پست در صنادیق پستی معابر عدم کنترل نحوه و زمان جمع آوری مرسولات از صنادیق پستی است برای مکانیزه کردن و کنترل تخلیه صنادیق پستی معابر اقدام به ارائه طرح هوشمند سازی صنادیق پستی معابر نمودیم.

سامانه کارت بلیت الکترونیک اتوبوس

يكي از راه‎حل‎هايي كه امروزه در شهر‌هاي بزرگ بمنظور برطرف كردن مشكلات و كاستي‎هاي ناشي از بليط‎ هاي كاغذي به‌كار برده مي‌شود، بهره‌گيري از بليط‎ الكترونيكي است. بليت‎ الكترونيكي، در واقع یک كارت هوشمند الكترونيكي است كه قابليت خواندن و ثبت اطلاعات را در هنگام استفاده از سيستم حمل و نقل فراهم مي‎كند.

سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ

سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ با نظارت و کنترل دقیق بر روند تردد خودروها در سازمانها، پارکینگهای خصوصی، اداری و… این امکان را فراهم می سازد که علاوه بر ثبت کلیه رخدادها در صورت تشخیص مجاز بودن به صورت خودکار…

سامانه مدیریت هوشمند شهربازی

با توجه به استقبال مردم از مراکز تفریحی به ویژه شهربازی ها و پارکها و ازدحام آنها در پشت باجه های فروش بلیط علی الخصوص در ایام تعطیل سال، یکی از مشکلات اصلی عدم کنترل و نظارت بر نحوه فروش بلیط و …

سامانه هوشمند سازی صنادیق پست

یکی از مشکلات اداره پست در صنادیق پستی معابر عدم کنترل نحوه و زمان جمع آوری مرسولات از صنادیق پستی است برای مکانیزه کردن و کنترل تخلیه صنادیق پستی معابر اقدام به ارائه طرح هوشمند سازی صنادیق پستی معابر نمودیم.

سامانه کارت بلیت الکترونیک اتوبوس

يكي از راه‎حل‎هايي كه امروزه در شهر‌هاي بزرگ بمنظور برطرف كردن مشكلات و كاستي‎هاي ناشي از بليط‎ هاي كاغذي به‌كار برده مي‌شود، بهره‌گيري از بليط‎ الكترونيكي است. بليت‎ الكترونيكي، در واقع یک كارت هوشمند الكترونيكي است كه قابليت خواندن و ثبت اطلاعات را در هنگام استفاده از سيستم حمل و نقل فراهم مي‎كند.

سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ

سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ با نظارت و کنترل دقیق بر روند تردد خودروها در سازمانها، پارکینگهای خصوصی، اداری و… این امکان را فراهم می سازد که علاوه بر ثبت کلیه رخدادها در صورت تشخیص مجاز بودن به صورت خودکار…

سامانه مدیریت هوشمند شهربازی

با توجه به استقبال مردم از مراکز تفریحی به ویژه شهربازی ها و پارکها و ازدحام آنها در پشت باجه های فروش بلیط علی الخصوص در ایام تعطیل سال، یکی از مشکلات اصلی عدم کنترل و نظارت بر نحوه فروش بلیط و …

سامانه هاي مبتني بر فناوري RFID و کارت هاي هوشمند

سامانه هاي مبتني بر فناوري RFID و کارت هاي هوشمند سامانه هاي مبتني بر فناوري RFID و کارت هاي هوشمند سامانه هاي مبتني بر فناوري RFID و کارت هاي هوشمند سامانه هاي مبتني بر فناوري RFID و کارت هاي هوشمند