بستن

آرشیو سالانه: %s2018

کارت بلیت الکترونیکی اتوبوسرانی

یکی از راه‎ حل ‎هایی که امروزه در شهر‌های بزرگ بمنظور برطرف کردن مشکلات و کاستی ‎های ناشی از بلیط‎ های کاغذی بکار برده می‌شود، بهره‌گیری از بلیط‎ الکترونیکی است. بلیت‎ الکترونیکی، در واقع یک کارت هوشمند الکترونیکی است که قابلیت خواندن و ثبت اطلاعات را در هنگام استفاده از سیستم حمل و نقل فراهم بیشتر

سیستم RFID در شناسایی خودرو

بکارگیری سیستم RFID در شناسایی خودرو استفاده از کارت های هوشمند از جهات مختلف می تواند در شناسایی خودرو موثر واقع گردد. به عنوان مثال امکان سرقت ماشین مجهز به تگ هوشمند بسیار کم است. زیرا شناسایی و ردیابی آن به راحتی ممکن است. تگ‌خوان از فاصله دور، علاوه بر شناسایی کد خودرو، محتویات کارت شناسایی بیشتر