بستن

آرشیو ماهانه: %sسپتامبر 2016

تاریخچه RFID

با وجود آنکه اغلب مردم لئون ترمین را مخترع اولین سیستم شناسایی مبتنی بر امواج رادیوئی به عنوان ابزار جاسوسی دولت روسیه در سال ۱۹۴۵ می دانند، لیکن اولین کاربرد واقعی آن سالها قبل در زمان جنگ جهانی دوم توسط ارتش انگلیس جهت تشخیص هواپیماهای بازگشتی خودی از خاک آلمان به کار گرفته شد. رادارهای بیشتر

سیستم هوشمند پارکینگ

در سیستم هوشمند پارکینگ ارائه شده توسط شرکت  طراحان کنترل شرق، برای هر خودرو یک کارت تعریف شده است که حاوی یک کد منحصر به  فرد (که این کد بیان کننده ی اطلاعات شخصی راننده، خودرو و وضعیت خود کارت درسیستم است) و میزان موجودی کارت می باشد . در هنگام ورود  به پارکینگ، سیستم بیشتر