بستن

مقاله

GNSS چیست؟

تاریخچه: اولین سیستم‌های ماهواره‌ای مکان‌یاب DECCA، LORAN و Omega بودند که به جای استفاده از ماهواره ها، از ایستگاه های فرستنده رادیویی موج بلند زمینی استفاده میکردند. این سیستم‌ها یک پالس رادیویی از ایستگاه مادر و سیگنال های تقویت شده را از سایر ایستگاه‌های تابع ارسال میکردند. اختلاف بین ارسال و دریافت در ایستگاه‌های تابع بیشتر

کارت بلیت الکترونیکی اتوبوسرانی

یکی از راه‎ حل ‎هایی که امروزه در شهر‌های بزرگ بمنظور برطرف کردن مشکلات و کاستی ‎های ناشی از بلیط‎ های کاغذی بکار برده می‌شود، بهره‌گیری از بلیط‎ الکترونیکی است. بلیت‎ الکترونیکی، در واقع یک کارت هوشمند الکترونیکی است که قابلیت خواندن و ثبت اطلاعات را در هنگام استفاده از سیستم حمل و نقل فراهم بیشتر

سیستم RFID در شناسایی خودرو

بکارگیری سیستم RFID در شناسایی خودرو استفاده از کارت های هوشمند از جهات مختلف می تواند در شناسایی خودرو موثر واقع گردد. به عنوان مثال امکان سرقت ماشین مجهز به تگ هوشمند بسیار کم است. زیرا شناسایی و ردیابی آن به راحتی ممکن است. تگ‌خوان از فاصله دور، علاوه بر شناسایی کد خودرو، محتویات کارت شناسایی بیشتر

تاریخچه RFID

با وجود آنکه اغلب مردم لئون ترمین را مخترع اولین سیستم شناسایی مبتنی بر امواج رادیوئی به عنوان ابزار جاسوسی دولت روسیه در سال ۱۹۴۵ می دانند، لیکن اولین کاربرد واقعی آن سالها قبل در زمان جنگ جهانی دوم توسط ارتش انگلیس جهت تشخیص هواپیماهای بازگشتی خودی از خاک آلمان به کار گرفته شد. رادارهای بیشتر

سیستم هوشمند پارکینگ

در سیستم هوشمند پارکینگ ارائه شده توسط شرکت  طراحان کنترل شرق، برای هر خودرو یک کارت تعریف شده است که حاوی یک کد منحصر به  فرد (که این کد بیان کننده ی اطلاعات شخصی راننده، خودرو و وضعیت خود کارت درسیستم است) و میزان موجودی کارت می باشد . در هنگام ورود  به پارکینگ، سیستم بیشتر